Pakiet KPiR

 

Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 • księgowanie dokumentów w księdze podatkowej
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • naliczanie podatku dochodowego i ustalanie wysokości zaliczki na ten podatek (miesięcznie lub kwartalnie)
 • wypełnianie deklaracji rocznych rozliczających podatek dochodowy (dodatkowo płatne)

 

Rozliczania podatników VAT

 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport
 • sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 • rozliczanie proporcji VAT

 

Pakiet Ewidencje Uproszczone

 

Prowadzenia ewidencji uproszczonej dla podatku ryczałtowego

 • księgowanie dokumentów w uproszczonej ewidencji ryczałtu
 • naliczanie podatku zryczałtowanego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia

Rozliczanie podatku VAT

 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT
 • sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
 • rozliczanie proporcji VAT

 

 

Pakiet Kadry i Płace

 

Prowadzenia ewidencji uproszczonej dla podatku ryczałtowego

 • tworzenie akt osobowych
 • prowadzenie ewidencji pracowników, kart urlopowych, rejestrów badań lekarskich i szkoleń (w tym BHP) oraz zwolnień lekarskich
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rachunków rozliczających te umowy
 • naliczanie i sporządzanie list płac
 • tworzenie i prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników
 • zgłaszanie pracowników do ZUS i PIP
 • wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT-8B, PIT-11, PIT-4, PIT-4R) i ZUS (Raporty miesięczne, RMUA, ZUS-Z3, ZUS-Z15, RP-7, zaświadczenia dla emerytów i rencistów)

 

 

Usługi dodatkowe

 • sporządzanie druków związanych z otwarciem, zamknięciem , aktualizacją danych oraz zawieszeniem działalności gospodarczej (CEiDG-1, NIP-2, VAT-R, VAT-Z,)
 • pisanie pism wyjaśniających i korygujących
 • składanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • wypełnianie i składanie do ZUS dokumentów związanych z chorobą właściciela firmy (ZUS-Z3a)
 • przesyłanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie not korygujących i dowodów wewnętrznych
 • obsługa kontroli podatkowych i kontroli z ZUS

Biuro Księgowe
Izabela Ułanowicz
Agnieszka Cupał-Grochowska

Modlińska 129
05-135 Wieliszew

Filia: Porajów 6/61
03-188 Warszawa

e-mail: biuro@ibiuroksiegowe.pl

NIP: 536 175 14 05
NIP: 524 222 45 56

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem